Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας και η λογική που ακολουθούμε.